Blog

Elektromagnetische straling: een zorg voor elk bedrijf

Sinds 2016 bent u als werkgever verplicht om uw werknemers te beschermen tegen de risico’s van elektromagnetische straling. Maar welke risico’s zijn dit precies? En hoe zorgt u voor de juiste beschermingsmaatregelen?

Wat is elektromagnetische straling?

Elektromagnetische straling (EMF = Elektromagnetic Field) is de voortplanting van elektrische en magnetische golven door de ruimte. Het komt voor in verschillende vormen en wordt opgewekt door toestellen of zaken waar stroom en spanning mee gemoeid is.


Soms worden elektromagnetische velden opgewekt als ongewenst neveneffect, bv. door hoogspanningskabels, transformatoren of grote fabrieksmotoren. In andere gevallen worden elektromagnetische golven net bewust opgewekt, zoals voor het creëren van alle mogelijke draadloze verbindingen (5G, 4G, wifi, TV, radio, radar, draadloze netwerken, …) of bij microgolfovens.

 

Elektromagnetische straling, ook in uw bedrijf?

Elektromagnetische velden komen voor in quasi elke bedrijfstak. In de volgende sectoren is extra aandacht nodig voor de blootstelling aan elektromagnetische velden:

- Universiteiten, onderzoekinstellingen

- Bedrijven voor installatie en onderhoud van elektrische apparatuur

- Bedrijven met diëlektrische, inductie- en microgolfverwarmers

- Elektriciteitsproductie en –distributiebedrijven

- Elektrochemische bedrijven

- Lasbedrijven: elektrisch lassen, booglassen, puntlassen, inductielassen

- Zendinstallaties, radarsystemen, lucht/waterverkeer

- Communicatiemasten 5G/4G/3G

- Medische toepassingen: MRI, diathermie, elektrochirurgie

- Bedrijven voor niet-destructief onderzoek.

 

Er zijn ook bedrijven waarbij alleen bij afwijkende omstandigheden (bv. personeel of bezoekers met medische implantaten) enige aandacht nodig is:

- Bedrijven met anti-diefstalpoortjes

- Beveiliging: metaaldetectoren.

 

Wilt u weten of uw bedrijf ook specifieke maatregelen moet nemen om uw werknemers te beschermen tegen elektromagnetische straling? Contacteer ons gerust voor een analyse van uw werkomgeving en een training op maat.

 

Wat zijn de gevaren van elektromagnetische straling?

De gevaren van elektromagnetische straling op lange termijn zijn niet gekend. Er wordt hiervoor heel wat onderzoek uitgevoerd, maar de besluiten zijn vooralsnog niet eenduidig.
De effecten van elektromagnetische straling op korte termijn zijn wel bewezen:

- Thermische effecten: opwarming van het lichaam met mogelijk andere gezondheidseffecten (zoals een brandende huid) als gevolg.

- Niet-thermische effecten: hoofdpijn, duizeligheid, spier- en zenuwpijn, verhoogde bloeddruk, concentratieproblemen, … Sommige klachten zijn psychosomatisch van aard: ze hebben lichamelijke gevolgen, maar psychische oorzaken en zijn vaak moeilijk medisch te verklaren.

Om deze effecten op het menselijk lichaam te beperken, werden er normen voor blootstelling aan straling vastgelegd in de EMF Directive 2013/35/EU. De Vlaamse normen zijn strenger dan de huidige internationale/Europese normen. 

 

Hoe kan u als bedrijf elektromagnetische straling beperken?

Sinds juli 2016 zijn werkgevers verplicht om hun werknemers te beschermen tegen de kortetermijnrisico’s van elektromagnetische velden. Dit staat beschreven in het koninklijk besluit van 20 mei 2016 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico’s van elektromagnetische velden op de werkplek.


Maar hoe moet u dit aanpakken? Hoe meet u de hoeveelheid elektromagnetische straling in uw werkomgeving en hoe kan u deze beperken? Het betreft een zeer specifieke en complexe materie waarvan de meeste preventieadviseurs en werkgevers geen kennis hebben.


Er zijn twee grosso modo twee opties:

- Beroep doen op gespecialiseerde diensten: deze zijn vaak duur en zorgen slechts voor een eenmalige en dus tijdelijke oplossing.

- Zelf de nodige maatregelen nemen: hierbij kan u beroep doen op Microtron voor een integrale begeleiding van start tot finish en een praktische training op maat. Zo weten uw medewerkers perfect hoe zij de meettoestellen moeten gebruiken en de resultaten dienen te interpreteren.

 

Hoe Microtron helpt om uw elektromagnetische straling te analyseren en beperken

Microtron verkoopt gespecialiseerd veldsterkte test- en meetapparatuur van Narda om quasi elke vorm van elektromagnetische straling te meten. Wij leveren breedband meetinstrumenten, selectieve meettoestellen, zone-monitoren en persoonlijke beschermingsmiddelen voor radarinstallaties en gsm- en hoogspanningsmasten. Afhankelijk van uw werkomgeving en de aanwezige stralingsbronnen, selecteren wij voor u de ideale EMF-meter. Daarnaast leggen we uit hoe u de meter moet gebruiken, hoe u de metingen moet interpreteren en welke maatregelen u kan nemen om elektromagnetische straling te beperken. Dankzij onze begeleiding en training op maat kan u en/of uw preventieadviseur in de toekomst zelf aan de slag. 


Op zoek naar een EMF-meter of nood aan advies op maat?


CONTACTEER ONZE EMF-SPECIALISTEN

 

Dit bericht behoort tot de volgende markten & toepassingen:

Advies op maat?

Onze medewerkers helpen u graag

Stel uw
vraag

Onze medewerker neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.

Wij bellen u vandaag nog!

In het weekend of na 17 uur? Dan bellen we u op de eerstvolgende werkdag.

Download